Projektledning

CC Consults konsulter inom området är vana att arbeta snabbrörligt och att leda komplexa projekt av internationell karaktär där samarbete och kommunikation är vitala delar för projektets framgång och leverans.

Vi hjälper våra kunder att optimera projektet utifrån ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektiv.

Vårt erbjudande inom nätverks- och fiberanläggningar samt annan teknisk infrastruktur kan skräddarsys efter kundens behov och specifika krav. Ni som kund ska finna i projektens samtliga skeden den bästa långsiktiga lösningen.

Vårt primära tjänsteutbud omfattar:

Projektledning
Installationsledning och samordning
Rådgivning och konsultation
Underhåll och renovering av serverrack samt serverrum

Har du ett projekt till oss?